Diavoorstelling

   

Startpagina

Beste lezer, 

Voor de vierde keer tonen we u dit communicatiejaarverslag in de vorm van een wiki. De redacteurs zijn de communicatieambtenaren van de vele departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid.

We hebben op vlak van communicatie heel wat gerealiseerd in 2012. We hebben bijvoorbeeld voor het eerst een set indicatoren ontwikkeld waarmee we de kwaliteit van het algemene communicatiebeleid kunnen opvolgen en bijsturen. Begin dit jaar hebben we een nulmeting uitgevoerd. Daar halen we drie verbeterpunten uit. Eén ervan -het helder profileren van de Vlaamse overheid- is een prioriteit in het merkbeleid. 

Websites bouwen en onderhouden kan voortaan sneller en goedkoper dankzij het nieuwe platform kañooh. In plaats van telkens opnieuw van nul te beginnen bouwen aan een site, kunnen we nu veelgebruikte functionaliteiten één keer laten ontwerpen en dan onbeperkt hergebruiken. Ook mediaruimte aankopen doen we voortaan efficiënter, dankzij een bestellingsopdracht bij een mediabureau. Het mediabureau werkt professionele mediaplannen uit en onderhandelt met de mediapartners over de best mogelijke prijs. 

Nog in 2012 zette de Vlaamse overheid haar visie op het gebruik van sociale media op papier en werkte ze een gedragscode uit die de personeelsleden houvast geeft, vooral op het snijvlak van werk en privé.  Een aantal entiteiten staat al ver met sociale media. Zij delen hun kennis met collega's via infosessies en -uiteraard- digitale platformen. 

De campagneplannen van de verschillende departementen en agentschappen worden voortaan verzameld in een centrale campagnedatabank. De evaluaties achteraf worden gebracht via dit jaarverslag. U leest het bij het trefwoord campagne.  

En u leest in deze wiki hoe de departementen en agentschappen de principes uit de beleidsnota overheidscommunicatie in 2012 in de praktijk hebben gebracht: toegankelijk en begrijpelijk communiceren, klantgericht zijn, geïntegreerde informatie bieden, een langetermijnrelatie opbouwen met de doelgroepen, ruimte maken voor interactie, en communicatie evalueren. In de carrousel bovenaan deze startpagina zetten we een paar mooie voorbeelden in de kijker.

Kris Peeters, 

minister-president van de Vlaamse Regering